Skip to content

Deadoran Mu'min Asfieya

Rumusan khas dengan agen anti peluh dan wangian bagi memberikan perlindungan sepanjang masa. Dua jenis agen pencerah semulajadi untuk mencerahkan kulit dan pati bijian bunga matahari untuk melembapkan kulit.